Opslag gevaarlijke stoffen

oor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico's bestaan of ontstaan. In veel bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen. Denk aan werkvoorraden op of nabij de werkplek, restanten of afvalchemicaliën, en opslag van grotere werkvoorraden en van producten in magazijnen.

Wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen niet aan de regels voldoet, kan er soms door één lekkende verpakking een keten van gebeurtenissen ontstaan, die leiden tot een calamiteit. Denk bijvoorbeeld aan een corrosieve stof, waarvan de verpakking lekt en die de verpakking van een andere stof aanvreet. Als dat een vluchtige en brandgevaarlijke vloeistof is, ontstaat er brand- en explosiegevaar. Mogelijk treden er ook reacties op tussen de beide stoffen die weer tot extra gevaar kunnen leiden. Om die reden zijn er aan de opslag van gevaarlijke stoffen allerlei eisen gesteld.

De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15), te vinden op deze website. In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd.
Onderscheid kleine en grote opslagen

In PGS 15 is onderscheid gemaakt tussen kleine opslagen van gevaarlijke stoffen tot 10 ton en grote opslagen van gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton. Er is geen onderscheid tussen de opslag van bestrijdingsmiddelen en overige gevaarlijke stof.
Uitzonderingen

De regels van PGS 15 gelden vanaf bepaalde ondergrenzen. Deze ondergrenzen liggen afhankelijk van de gevaaraspecten, de hoeveelheid werkvoorraad van de stof en de verpakking tussen de 1 en 250 kilogram of liter. Wel moeten deze stoffen nog steeds verantwoord worden opgeslagen. Dat betekent dat opslag niet op de werkvloer mag plaatsvinden, tenzij het om een werkvoorraad gaat.
Hoeveelheden tot 10 ton

Voor opslagvoorzieningen tot 10 ton volstaat in veel gevallen een basisvoorziening. In bepaalde opslagsituaties wordt vanaf een opslaghoeveelheid van 2,5 ton een brand-detectiesysteem met doormelding geëist.
Hoeveelheden boven de 10 ton

Bij opslagvoorzieningen boven de 10 ton bepalen de gevaaraspecten en het soort verpakkingsmateriaal van de stoffen het vereiste beschermingsniveau. Vanaf 10 ton worden drie verschillende beschermingsniveaus onderscheiden. Naarmate de brandbaarheid van een stof toeneemt, is een zwaarder beschermingsniveau noodzakelijk. In de regels van deze richtlijn is dit onder meer vertaald in de eisen die aan de aanwezigheid en uitvoering van branddetectie, bluswateropvang, en brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten worden gesteld.
Werkvoorraad

Er mag een werkvoorraad op de werkvloer aanwezig zijn. De werkvoorraad van de gevaarlijke stof moet in een gesloten verpakking zitten en niet meer zijn dan 1 dag verbruik of 1 batch. De werkvoorraad mag zich niet bevinden in de rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen.
Wettelijke verplichtingen

De voorschriften in de PGS 15 zijn bindend. De werkgever mag andere maatregelen treffen dan PGS 15 voorschrijft. Bij de vergunningaanvraag moet de werkgever dan aantonen dat met die maatregelen minimaal een gelijkwaardige bescherming wordt bereikt van de brandveiligheid, de arbeidsomstandigheden en het algemeen milieu.
ruimte vereist is. Een groot voordeel van de constructie is de optimale flexibiliteit. De Mega Saver kan in principe in elke gewenste maatvoering geleverd worden. De toegepaste sandwichpanelen maken het mogelijk dit produkt toe te passen op locaties waar het visuele aspect meer dan gemiddeld een belangrijke rol speelt. De Mega Saver is door de verzinkte en substraat gecoate binnen- en buitenafwerking onderhoudsvrij en biedt naast een hoge mate van chemicaliënbestendigheid ook een lange levensduur. De Mega Saver is leverbaar in F60 en F90 uitvoering.

    Brandwerendheid 60 en 90 minuten van "buiten naar binnen" en van "binnen naar buiten" bepaald vlgs de NEN 6069.
    Hoofddraagconstructie 60 minuten brandwerend berekend op criterium bezwijken vlgs de NEN 6072.
    Standaard uitgevoerd met enkele rechtsdraaiende vleugeldeur met klinkgarnituur, cilinderslot, brandsluitmechaniek en noodontgrendeling.
    Ventilatie-openingen op binnen- en buitenzijde afgewerkt met aluminium afdekroosters.

Actuele projecten
Aanbiedingen
Labsaver F90 LS620-EN - geel
Actieprijs
$1,910.45
SWD Ribbenbuiskachel type RIT 200 (Mechaheat)
Actieprijs
$441.70
Labsaver F90 LS620-EN - grijs
Actieprijs
$1,754.72
Labsaver F90 LS1220-EN - grijs
Actieprijs
$2,175.00